"Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i pe toţi să intre, ca să mi se umple casa."
(Luca 14:23)

Pe Toţi şi pe Toate
Eu sunt un american şi un convertit la Biserica Ortodoxă, care apoi s-a adâncit
şi o cunoaştere a Bibliei, în limbile ebraică, aramaică, şi greacă m-au condus să
cred că Biserica Protestantă nu a fost adevărată. În video-ul de mai sus o să
vă spun această poveste.

Eu şi soţia mea ne petrecem toată vara în fiecare an în România. Am văzut de
la început, cum Protestanţii Americani şi sectanţii vin în România in scopul de
a-i îndepărta pe Ortodocşi de la credinţa adevărată.

Aceşti misionari citează din Biblie lucruri care spun că dovedesc că Biserica
Ortodoxă este greşită. Şi funcţionează sub presupunerea că Ortodocşii nu
cunosc Biblia de loc şi, prin urmare, ceea ce ei spune despre Biblie nu va fi
contestat.

Eu vreu să spun că nu cred că Protestanţii sunt oameni răi. Fratele meu
geamăn este pastor Luteran şi îl iubesc foarte mult. De fapt, noi Ortodocşii îi
putem admira pe Protestanţi pentru convingerea pe care o au în credinţa lor.

Dar, un creştin-ortodox trebuie să cunoască versetele din Biblie, care
demonstrează că, într-adevăr, Biserica Ortodoxă a păstrat cu fidelitate aceleaşi
credinţe şi practici reflectate de cea mai veche biserică care a produs Biblia.

În aceste pagini puteţi găsi colecţii de versete din Biblie, care apar i/n Biserica
Ortodoxă. La drept vorbind, noi, creştinii ortodocşi nu ar trebui să folosim
Biblia pentru a "dovedi" Ortodoxismul, după cum fac Protestanţii şi Sectanţii.
Biserica a produs Biblia. Biserica a hotărât ce cărţi ar trebui să fie în Biblie şi
care să nu fie. Deci Biblia nu este o autoritate deasupra Bisericii. Prin urmare,
nu cităm din Biblie pentru a "dovedi" credinţa ortodoxă. Adevărata credinţă a
fost păstrată, fiind primită de apostoli de la Iisus şi apoi cu fidelitate primită şi
păstrată în Biserica Ortodoxă până în ziua de azi.

Eu nu susţin că vorbesc pentru Biserică in mod oficial. Eu prezint toate aceste
pagini autorităţilor Bisericii Ortodoxe Române pentru aprobare şi corecţie.